Kledingcommissie

De kledingcommissie draagt zorg voor het beheer van de uniformen van de vereniging. Het bestuur stelt in overleg met de kledingcommissie jaarlijks een budget vast waaruit uitgaven kunnen worden gedaan zoals aanschaf van nieuwe uniformen en herstelwerkzaamheden. De kledingcommissie legt aan het einde van het verenigingsjaar (financiële) verantwoording af aan het bestuur. Voor vragen of uniformen kun je terecht bij Danielle van Gaal en Lisette van der Burght via kledingcommissie@muziekverenigingtog.nl