Voorwaarden

Iedereen is van harte welkom bij harmonie TOG! Om de organisatie van onze vereniging in goede banen te leiden, gelden een aantal spelregels. Kijk voor ons beleid & visie in de beleidsplan De voorwaarden voor het lidmaatschap van harmonie TOG zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Wij doen onze uiterste best om de tarieven zo laag mogelijk te houden. Belangrijk om te weten is dat TOG muzieklessen inkoopt bij de muziekschool (Medez) en drumschool Rhythm Impact. Daarom schrijft u voor een jaar in en is het bij voortijdig beeindigen van het lidmaatschap niet mogelijk om voor het einde van het seizoen ook de de betaling stop te zetten.

Voor bijzondere instrumenten die niet in de blazersband voorkomen zoals hobo en fagot stelt TOG bij wijze van stimulering 100 euro per jaar beschikbaar als tegemoetkoming in de lesgelden. Voor kinderen uit laag- of beperkt kapitaal-krachtige gezinnen kunnen individueel afspraken worden gemaakt. Voor deze situaties heeft TOG de zogenaamde TOG-beurs ter beschikking, waarbij de vereniging onder een aantal voorwaarden meebetaalt aan de lesgelden. Dit vanuit de gedachte dat muziekmaken voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn! Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.