TOG-beurs

TOG-leerlingen t/m 16 jaar die wonen in Berlicum of Middelrode kunnen aanspraak maken op een TOG-beurs ter waarde van 75 euro. De beurs wordt betaald vanuit sponsorgelden en is bedoeld als stimuleringsmaatregel voor kinderen die anders qua financien niet in staat zijn om muziekles te volgen. De beurs is bedoeld om muziekonderwijs toegankelijk te maken voor iedereen. De beurs wordt aan het einde van het seizoen verstrekt aan leerlingen die lid blijven van harmonie TOG. De beurs is beschikbaar voor leerlingen uit de Blazersband(Plus), Opleidingsorkest, Harmonie en slagwerkgroepen A, B en C-selectie die wekelijks les volgen via Muziekschool Medez of Rhythm Impact of door een het TOG-bestuur geaccepteerde privedocent. De voorwaarden zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.