Inschrijven

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven als lid van muziekvereniging TOG in Berlicum.

  Gewenst instrument:

  Wil je een instrument huren van TOG:

  Wil je per jaar of per half jaar betalen?:

  Betalingsgegevens:

  IBAN:

  Ten name van:

  . Vink het vakje hierboven aan. Door invulling van dit formulier geeft u aan lid te willen worden van Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen (TOG) te Berlicum en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan muziekvereniging TOG voor automatische incasso van de contributie. Tevens geeft u toestemming om geluids- en beeldmateriaal van te mogen gebruiken voor berichten op social media, de website van de vereniging, op promotie-uitingen en in persberichten van de vereniging. Met deze inschrijving stemt u hiermee in. Op het lidmaatschap zijn de statuten en huishoudelijk reglement van toepassing. Deze zijn te vinden op de website en sturen wij u op verzoek digitaal toe.