Historie

In Berlicum werd in 1874 een ‘muziekgezelschap’ opgericht. Het doel van het nieuwe muziekgezelschap was “het veraangenamen van maatschappelijk verkeer door instrumentale uitvoeringen”. Vandaar de naam: “TOT ONDERLING GENOEGEN”. De viering van het zilveren jubileum van koning Willem III, is waarschijnlijk de aanleiding om TOG op te richten. In eerste instantie ging het om een fanfare.

Vanaf 1909 wordt de fanfare TOG door het wijzigen van het instrumentarium een harmonie. Naast koperen blaasinstrumenten komen er nu ook houten blaasinstrumenten zoals klarinetten, dwarsfluiten en hobo’s. Vanaf 30 mei 1911 wordt de vereniging officieel een harmonie genoemd. In de loop van het voorjaar van 1942 is door de oorlog besloten om de harmonie ‘stil te leggen’. De instrumenten werden aan de leden mee naar huis gegeven en in kleiner verband werd er nog gerepeteerd. In 1945 was er de herstart van TOG. Met vijf man kwam de harmonie bij elkaar, maar toen bleek dat hun instrumenten weg waren. In de oorlog waren slechts 19 instrumenten overgebleven. De andere 28 zouden nooit meer terug worden gezien. Een nieuw bestuur zet de nodige stappen ten aanzien van het herstel en aankoop van instrumenten.

TOG ging in de na-oorlogse periode weer op allerlei manieren aan de slag om geld te verdienen. Er werden rik-wedstrijden gehouden, jarige mensen werd gevraagd om een bedrag net zo hoog als hun leeftijd in een envelop te doen en er werden serenades gebracht.In 1954 werden er voor het eerst nieuwe uniformen aangeschaft. In 1955 werd voor het eerst een tamboerkorps opgericht. In 1964 werd er binnen TOG een boerenkapel (De Alpenjagers) opgericht, die erg veel publiek naar optredens trok. De kapel kon aardig wat geld schenken aan de harmonie.

In 1971 wordt er een jeugdharmonie opgericht. In 1976 start harmonie TOG een majorettenkorps. Dit marjorettenkorps wordt in 1981 uitgebreid met een B- en een C-groep. Als een goede stimulans voor de muziekstudie ging TOG ook weer verschillende malen op concours. Dat was in jaren niet gebeurd. Angst voor slechte resultaten was daarvan de oorzaak. Toch zijn de concoursen een grote stimulans om het muzikale peil op te voeren. De rapporten van de jury geven een goede kijk op sterke en zwakke punten.

Er werd door de jaren heen op diverse plaatsen gerepeteerd. In eerste instantie was dit in Herberg De Gouden Leeuw, waar de vereniging ook werd opgericht. Ook werd er gerepeteerd in het cafe ‘De Meijerijsche Kar’ van Marinus Smits, in het cafe van Van Herpen-Sallaert, in cafe ‘Even Rust’ (het tegenwoordige Frappant) en in het Gildenhuis. Dat er vroeger in een cafe werd gerepeteerd, had tot gevolg dat er meestal ook een stevige borrel werd gedronken: ‘Met drank meer klank’! Vanaf 1979 is TOG in het parochiehuis (later Den Durpsherd genoemd) gaan repeteren. Sinds 1993, toen de nieuw gebouwde Durpsherd in gebruik is genomen, is TOG daar gehuisvest.

Vanaf de jaren negentig is er een groeiende samenwerking tussen drumband en harmonieorkest. Er wordt meer muziek geschreven voor beide groepen, hetgeen een nieuwe impuls geeft aan samenhang en eenheid binnen TOG. Het succesvolle optreden van de ‘TOTO-kapel’ (drumband en veel blazers van TOG) in 1996 is hier een goed voorbeeld van. Aan de majorettengroep kwam er begin negentiger jaren, wegens gebrek aan kader een einde. TOG is momenteel een bloeiende vereniging met een groot ledental, waaronder veel jeugd en kan een semi-professioneel muziekgezelschap genoemd worden. De toename van de kwaliteit hangt ongetwijfeld samen met de kwaliteit van de dirigenten, van de organisatie en dus ook van het bestuur van de vereniging. En natuurlijk niet in de laatste plaats de uitstekende mogelijkheden van opleidingen.

In 2001 neemt Theo van Helvoort na 25 jaar afscheid als voorzitter van harmonie TOG. Hij krijgt van de vereniging een “Tribute to Theo-concert” aangeboden, opgevoerd door alle afdelingen van de vereniging, als dank voor zijn grote betekenis voor de harmonie. Mari van den Broek volgt hem op, twee jaar later opgevolgd door Hans Deckers.

In november 2009 neemt Bart Coolen de voorzittershamer over en wordt nieuwe weg ingeslagen voor het aantrekken van leerlingen. Dat blijkt hard noodzakelijk omdat het ledental in de jaren daarvoor is teruggelopen. Er wordt een Blazersband in het leven geroepen, waarbij kinderen niet meer individueel maar in groepsverband les krijgen. Dat blijkt direct een erg succesvolle formule, want na twee jaar zijn spelen ruim 50 kinderen een blaasinstrument. De harmonie voert daarnaast nog enkele moderniseringen door. Zo wordt in april 2012 met unanieme stemmen besloten om het blauwe straatuniform (uit 1972) af te schaffen. De harmonie speelt nog wel op straat, maar dan in zwart pak of op een andere manier (bv als Zwartepietenband tijdens de intocht van Sinterklaas. Ook wordt een nieuw, eerlijker, contributiestelsel ingevoerd en kunnen TOG-muzikanten via een instrumentenfonds zelf instrumenten aanschaffen. Ook werkt de harmonie samen met tal van bekende artiesten zoals Gerard van Maasakkers, Linda Wagenmakers, Jochem van Gelder en Karin Bloemen. Den Durpsherd is steevast tot de laatste stoel bezet. Ook op slagwerkgebied gaat het de vereniging weer voor de wind: drumschool Rhythm Impact en slagwerkinstructeur Tonn van de Veerdonk zorgen voor veel nieuwe slagwerkers.

In 2013 behaalt de harmonie onder leiding van Jan Gerrit Adema na een intensieve voorbereiding een hele mooie eerste prijs tijdens een concours in Veldhoven. Een jaar later worden diverse succesvolle concerten gegeven, onder andere met zangeres Pia Douwes en trompettist Eric Vloeimans. TOG organiseert in deze jaren samen met Den Durpsherd het 2-daagse muziekfestival Zomerpop. Diverse landelijke bekende artiesten zoals Jan Smit en Nick & Simon zorgen voor een volle feesttent op het Mercuriusplein.

In 2015 richt harmonie TOG samen met drie andere muziekverenigingen uit de gemeente Sint-Michielsgestel de muziekschool Medez op. Dit is nodig vanwege het failliet gaan van de regionale muziekschool MIK.

In oktober 2016 wordt Bert Heijnen gekozen als voorzitter.

In het najaar van 2016 geeft TOG een concert in een van de mooiste zalen van Nederland; De Vereeniging in Nijmegen.

Tijdens een buitengewone Ledenvergadering op 31 januari 2018 is ingestemd met het voorstel om de naam van TOG te veranderen in “Muziekvereniging TOG”.

Op 8 en 9 juni 2018 wordt er vanwege het 25 jaar bestaan van Den Durpsherd 2 avonden in samenwerking met een groot projectkoor en enkele solisten de Carmina Burana uitgevoerd.

In 2023 wordt Potverdiksie opgericht, een dixielandbandje met muzikanten uit TOG. Zij halen met hun optredens geld binnen voor de vereniging. 

In 2024 bestaat de vereniging 150 jaar. Dat wordt het hele jaar door gevierd met optredens en concerten.