Vrienden TOG

Muziekvereniging TOG kent sinds 1977 de stichting “Vrienden van Harmonie Tot Onderling Genoegen” die als doel heeft: ‘bevordering van de belangen van Harmonie TOG door het inzamelen van geldmiddelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren teneinde de Harmonie in stand te houden en in haar functioneren te bevorderen’. Een soort ‘Club van 100’. De stichting is opgericht door oud-voorzitter Hein Godschalx en oud-vicevoorzitter Johan van Houtum. De vrienden geven jaarlijks een welkome aanvulling op de financiën van de muziekvereniging. Hiervan worden nieuwe instrumenten en uniformen gekocht worden voor de vereniging. De stichting is altijd op zoek naar nieuwe donateurs. De leden betalen aan deze stichting jaarlijks 61 euro (het bedrag houdt gelijke tred met de leeftijd van de muziekvereniging).

U kunt zich aanmelden bij Hans Deckers (voorzitter) via vrienden@muziekverenigingtog.nl. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL 60 RABO 0106915576 t.n.v. Stichting Vrienden Muziekvereniging TOG.