Concertcommissie

De concertcommissie wordt gevormd door de dirigent en enkele leden van het harmonieorkest, waarbij er naar wordt gestreefd om een afspiegeling te vormen van het harmonieorkest.

Karlijn van Asselt
Ron van der Heijden
Roger Bour
Meike van de Broek

Daarnaast worden per concert wisselend leden uit het orkest gevraagd mee te denken.