Concertcommissie

De concertcommissie wordt gevormd door de dirigent en enkele leden van het harmonieorkest, waarbij er naar wordt gestreefd om een afspiegeling te vormen van het harmonieorkest. De commissie adviseert het bestuur over het muzikale beleid van het harmonieorkest en stelt het programma voor de concerten samen.

De vaste commissie bestaat uit:

Petri Smulders

Jan Gerrit Adema (dirigent)

Karlijn van Asselt

Eefje Pennings

Tonny Donderwinkel

Maaike vd Heijden

Linda vd Heuvel

Daarnaast worden per concert wisselend leden uit het orkest gevraagd mee te denken.