Concertcommissie

De concertcommissie wordt gevormd door de dirigent en enkele leden van het harmonieorkest, waarbij er naar wordt gestreefd om een afspiegeling te vormen van het harmonieorkest. De commissie adviseert het bestuur over het muzikale beleid van het harmonieorkest en stelt het programma voor de concerten samen.

Karlijn van Asselt
Ron van der Heijden

Daarnaast worden per concert wisselend leden uit het orkest gevraagd mee te denken.