Wie doet wat?

Instrumentenbeheer:
Tonny Donderwinkel
(schade en wisselingen van instrumenten altijd direct melden bij Tonny, 0624269654)

OliebollenTOGt:
Jeffrey Hoevenaars

Afmelden repetities:
– Opleidingsorkest: Marian van Loon, 06 55562592
– Harmonieorkest: Neeltje Pennings, 06 23770151 of afmelden@muziekverenigingtog.nl
– Slagwerkgroepen: Tonn van de Veerdonk, 06 55931820

Muziekarchief:
Esther Rasenberg

Kraslotenactie:
Jeanne van Beekveld, Tonn van de Veerdonk en Rien van de Voort