Sponsorcommissie

De sponsorcommissie zoekt nieuwe sponsors voor harmonie TOG en onderhoudt de relaties met de bestaande sponsors.

De commissie bestaat uit:
Jeroen Smulders (vz) 06 3086 6330 of sponsoring@muziekverenigingtog.nl
Sjef Beekwilder (penningmeester)
Tonn van de Veerdonk
Bart de Laat
Erna van Dijk
Peter de Groot (bestuurslid)