Veel kids bij Peter en de Wolf

Het concert “Peter en de Wolf” trok op zondag 18 maart meer (jonge) bezoekers dan verwacht. Harry Verdonk vertolkte met verve de rol van verteller van dit spannende muzikale verhaal. Te midden van de boeken van de Berlicumse bibliotheek luisterende de kinderen naar het beroemde sprookje.